Chat met ons

Welkom op de chat van a-Buddy!  Hieronder vind je meer informatie over wanneer en hoe je kan chatten.
Klaar om te chatten? Klik op deze knop:

Chat met ons

Wanneer kan je chatten?

Je kan chatten op maandag en woensdag tussen 20.00 en 22.00 uur. 
Op feestdagen is de chat gesloten.

Hoe werkt de chat?

Tijdens de openingsuren klik je op ‘chat’. Je krijgt enkele vrijblijvende vragen voorafgaand aan het gesprek, zodat de buddy al wat ingelicht wordt. Je kan daarbij ook een nickname kiezen.
Een groen bolletje betekent dat er een buddy beschikbaar is en je een gesprek kan starten.

Wat moet je weten?

  • Dit is een chat voor en door geadopteerden.
  • Het gesprek blijft vertrouwelijk tussen jou en de buddy.
  • Elke permanentie is minstens één buddy aan de slag. Wanneer hij/zij in gesprek is, betekent dit dat je pas later een gesprek kan starten.
  • We willen iedereen de kans geven om een gesprek te hebben met een buddy. Daarom leggen we een maximumduur op per anoniem gesprek, namelijk 45 minuten. Uiteraard is het niet altijd nodig om die tijd volledig uit te chatten.
  • We hebben verschillende buddy’s die op verschillende momenten permanentie opnemen. Het is dus niet zo dat je telkens met dezelfde buddy praat.
  • Help je ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen binnen raken op deze chat? Dat kan door zelf de chat niet te belasten met onechte gesprekken of verschillende chats na elkaar.

Spelregels van de chat

  • Bij a-Buddy kan je terecht met vragen, of voor een luisterend oor. Je kan praten met een andere geadopteerde over allerlei zaken, maar het is niet de taak van de buddy’s om als hulpverlener aan het werk te gaan. a-Buddy kan een eerste opvang bieden, maar indien verdere, professionele, ondersteuning nodig blijkt, treedt a-Buddy op als gps-functie & verwijst de buddy door naar adoptiealerte hulpverlening.
  • a-Buddy is geen noodlijn. In noodsituaties is het beter om een arts of de hulpdiensten (112) te contacteren. Buddy’s zijn geen professionele hulpverleners, maar vrijwilligers die een korte opleiding gekregen hebben.
  • a-Buddy behoudt zich het recht om chatgesprekken te gebruiken voor onderzoek en de opleiding van de buddy’s. Dit betreft delen van de gesprekken, waarbij alle persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd wordt.
  • Bij misbruik van de chatservice houdt a-Buddy zich het recht voor om het chatgesprek stop te zetten.

Meer over de anonimiteit en het beroepsgeheim vind je onderaan bij 'anonimiteit'.

Nog andere vragen? Neem een kijkje in de FAQ.